MUNDUS INVESTMENTS

Mundus Investments là một trong những mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn Mundus Stones. Tại Mundus Investments, các chuyên gia của chúng tôi sẽ thực hiện dịch vụ quản lý các khoản đầu tư, quản lý tài sản cho khách hàng là định chế tài chính, tổ chức, và cá nhân. Điểm khác biệt là Mundus sẽ cùng tham gia đầu tư cùng khách hàng trong đa số các khoản đầu tư.

Mundus Investments tìm kiếm các cơ hội tại các doanh nghiệp tiềm năng, có khả năng vươn lên dẫn đầu trong ngành hẹp hoặc cấp thiết cho xã hội. Chúng tôi luôn chào đón các cơ hội đầu tư và sẵn sàng lắng nghe các cơ hội đầu tư tiềm năng để có thể tham gia góp vốn và cùng doanh nghiệp phát triển hơn nữa.

Mundus Investments thực hiện quản lý các tài sản trên nguyên tắc nỗ lực tối đa đảm bảo an toàn giá trị các khoản đầu tư và đánh giá các cơ hội đầu tư để cân đối giữa khả năng sinh lời, thanh khoản tài sản tính thanh khoản, khả năng tăng trưởng giá trị dài hạn. Các khoản đầu tư này sẽ được vận hành hợp tác một phần vốn của Mundus Stones và mục tiêu đầu tư dài hạn.

Mundus Investments cũng thực hiện quản lý tài sản cho tập đoàn mẹ với các khoản đầu tư không thực hiện chi phối doanh nghiệp nào.

Cụ thể, Mundus Investments cung cấp dịch vụ:

  • Quản lý và khai thác tài sản với các khoản đầu tư không chỉ định.
  • Quản lý và khai thác các tài sản đầu tư chỉ định có sẵn.
  • Quản lý tích hợp các khoản đầu tư nhỏ để thực hiện danh mục đầu tư chung.
  • Đánh giá, tái cấu trúc các khoản nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và đưa vào vận hành các tài sản đảm bảo tối đa có thể.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG Khác

Trang chủ | Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật |

@2019 - Bản quyền thuộc về tập đoàn Mundus Stone

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0108120045

Ngày cấp04/01/2018

Nơi cấpSở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội