Giá trị cốt lõi

Tự do, sáng tạo

Luôn tôn trọng và xem xét đánh giá các ý tưởng mới, các cơ hội kinh doanh mới. Sự hòa hợp các yếu tố khác biệt và tôn trọng sự sáng tạo cá nhân sẽ đảm bảo cho Công ty đi xa và trở nên vững bền.

Chính trực

Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

Không gian dối, che giấu giao dịch nội gián.

Tự trọng và tôn trọng

Tự trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng Công ty, tôn trọng đối tác.

Hợp tác trong sự tôn trọng.

Công bằng và đoàn kết

Công bằng với nhân viên, khách hàng, đối tác và các bên liên quan khác.

Chúng tôi là một Tổ chức đoàn kết.

Tuân thủ pháp luật và văn hóa

Tuân thủ luật pháp, Bộ quy tắc ứng xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

Tôn trọng văn hóa truyền thống dân tộc và địa phương kinh doanh.

Đạo đức tốt

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách có đạo đức.

Hãy lắng nghe và hiểu trước khi được hiểu.

Trang chủ | Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật |

@2019 - Bản quyền thuộc về tập đoàn Mundus Stone

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0108120045

Ngày cấp04/01/2018

Nơi cấpSở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội