Tầm nhìn & Sứ mệnh

Mundus Stones tự hào là một tập đoàn quản lý đầu tư đa ngành chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Văn hoá Mundus Stones theo đuổi là “Tôn trọng sự khác biệt - Tập thể đoàn kết và luôn sáng tạo - Tài năng luôn được chào đón nhưng chuẩn mực đạo đức được đặt lên trước”.

Mundus Stones đầu tư vào các lĩnh vực hỗ trợ vận hành cho các doanh nghiệp, từ địa điểm làm việc tới thu xếp dòng chảy tài chính và tái cấu trúc kinh doanh. Bên cạnh đó, Mundus Stones phát triển các sản phẩm và dịch vụ mang lại giá trị nhân bản cao. Các lĩnh vực nâng cao sức khoẻ của con người cả về trí lực và thể lực trong đó y tế, dược phẩm và giáo dục chuyên sâu luôn là các lĩnh vực ưu tiên phân bổ vốn.

Trong mọi hoạt động đầu tư, triết lý vận hành của Mundus Stones là làm cho cuộc sống thịnh vượng hơn. Vì vậy, tại Mundus Stones, chất lượng là yếu tố không thể đánh đổi. Mundus Stones có trách nhiệm cân bằng lợi ích cho nhà đầu tư bên cạnh lợi ích của xã hội nhận được và lợi ích của mỗi thành viên Mundus Stones. Chúng tôi tin rằng các khách hàng sẽ cùng chia sẻ quan điểm này một cách toàn diện nhất.

Chúng tôi cởi mở chia sẻ các quan điểm đầu tư, các kết quả đánh giá và thúc đẩy sự sáng tạo để khám phá các điểm chưa biết tới, các chiến lược dài hạn và các ý tưởng tiềm năng. Tăng trưởng tài sản đi cùng với sáng tạo và đổi mới là sự tăng trưởng hiệu quả nhất nhưng cần một cam kết về đầu tư giá trị dài hạn và một kỹ năng quản lý đầu tư vượt trội. Mundus Stones sẽ luôn đi đầu và tìm kiếm các cơ hội như vậy cùng với các đối tác khách hàng.

Triết lý của Mundus Stones là “Be Wealth”.

Trang chủ | Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật |

@2019 - Bản quyền thuộc về tập đoàn Mundus Stone

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0108120045

Ngày cấp04/01/2018

Nơi cấpSở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội

vFramework Debug

Undefined offset: 24 in file \frw\ctype\article\article_view.php on line 316

Undefined offset: 24 in file \frw\ctype\article\article_view.php on line 316

Undefined offset: 24 in file \frw\ctype\article\article_view.php on line 316

Undefined offset: 24 in file \frw\ctype\article\article_view.php on line 316

Undefined offset: 24 in file \frw\ctype\article\article_view.php on line 316